Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Senzor pro rychlou detekci změn proudu ve vodiči - finální řešení funkční vzorek 2018
Senzor pro rychlou detekci změn proudu ve vodiči - prototyp funkční vzorek 2018
Bezdrátový modul pro ultrarychlý přenos dat pomocí standardu proprietary funkční vzorek 2018
Měřící zařízení pro měření a seřízení tlaku mezi válci funkční vzorek 2018
Inteligentní systém pro řízení podlahového vytápění s bezdrátovými senzory. funkční vzorek 2018
0,3 V nízkopříkonové OTA zesilovače funkční vzorek 2018
Highly hydrogen sensitive micromachined sensors based on aerosol-assisted chemical vapor deposited ZnO rods článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Microfluidic device based on deep reactive ion etching process and its lag effect for single cell capture and extraction článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Selectively arranged single-wire based nanosensor array systems for gas monitoring článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Versatile digital polymerase chain reaction chip design, fabrication, and image processing článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Influence of heat flow direction on solder ball interfacial layer článek v časopise v databázi Web of Science 2018
Optical pressure sensors for harsh environment článek ve sborníku 2018
Způsob vytvoření pájkových kulových vývodů na pouzdře elektronické součástky pomocí šablony a šablona k provádění tohoto způsobu patent 2018
Influence of heating direction on BGA solder balls structure článek ve sborníku 2018
Acceptability and sensory evaluation of energy bars and protein bars enriched with edible insect článek v časopise v databázi Scopus 2018
Kontrolér pro měření 100 pixelového MEMS bolometru funkční vzorek 2017
Utopené mikrokanály pro mikrofluidiku funkční vzorek 2017
Testovací model spínaného zdroje s vazební indukčností funkční vzorek 2017
Testovací model spínaného zdroje funkční vzorek 2017
100 pixelový MEMS s bolometry funkční vzorek 2017