0,3 V ΔΣ asynchronní modulátor

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Nový extrémně nízkonapěťový nízkopříkonový ΔΣ asynchronní modulátor, jehož CMOS struktura využívá tranzistory řízené substrátem (bulk-driven). Modulátor je vhodný obzvlášť pro energy harvesting a biomedicínské aplikace.

Klíčová slova
CMOS, ΔΣ asynchronní modulátor