Hlavní oblasti výzkumu a vývoje

11

Na našem ústavu se věnujeme řešení řady vědeckých problémů například návrhem integrovaných obvodů, jejich pouzdřením a příslušnými technologiemi, ale také senzorikou (MEMS, NEMS) a jejími aplikacemi s využitím nanotechnologií. Řešíme návrh a vývoj elektronických obvodů a systémů včetně programovaní mikrokontrolérů a jejich využití pro řízení, komunikaci a zpracování dat. Dále realizujeme speciální zakázky z oblasti elektronických obvodů pro kosmický průmysl. Samozřejmostí jsou také bezdrátové technologie. Řešíme také problematiku optoelektroniky zejména přenos dat a přenosové trasy. Tyto problémy řeší odborníci z těchto pracovních skupin.

Skupina integrovaných obvodů a speciálních elektronických systémů

Část našich vědců vyvíjí čipy používané ke zpracování senzorických signálů, zejména signálů ze senzorů tlaku, bio a chemosenzorů. Další oblastí našeho výzkumu jsou různé typy převodníků AD a DA (případně jen jejich částí), jakými jsou referenční zdroje, vzorkovače a filtry. Řešíme i speciální systémy pro kosmické aplikace, a to od jejich návrhu, přes vývoj až po konečnou implementaci u zákazníka.

Skupina mikroelektronických technologií a pouzdření

Náš tým se věnuje výzkumu technologií pro moderní hardware v oblastech miniaturizace spojů (bezolovnaté pájení), kontaktování polovodičových čipů a jejich pouzdření (pouzdra typu BGA, MCM, SoP, BoB apod.), čištění desek plošných spojů včetně podílu na vývoji čistících zařízení z pohledu ekologie. Kromě toho vyvíjíme celou řadu aplikací, jako například termodynamickou senzoriku, vícevrstvé struktury s vnořenými pasivními součástkami, nebo vývoj nových depozičních metod.

Skupina senzorů a nanotechnologií

Naši vědci zkoumají využití nanotechnologií v senzorice i ve vývoji senzorů různých veličin. Vyvíjíme mikro- and nanosystémy pro senzorické aplikace (MEMS, NEMS) a elektroniku. Zabýváme se i moderními technikami diagnostiky a následné analýzy látek založené na biosondách, biosenzorech a technologie laboratoře na čipu (lab-on-chip), které najdou své uplatnění v medicíně.

Skupina vestavěných systémů a programování mikropočítačů a mikrokontrolérů

Vyvíjíme především měřicí a monitorovací systémy pro řízení experimentů a systémy pro monitorování vlastností kompozitních materiálů. Dále se věnujeme systémům automatizace budov, telemetrie, inteligentním monitorovacím systémům a jednoznačné identifikaci osob. Koncovým zákazníkům dodáváme systémy na klíč, které pro ně navrhujeme a vyvíjíme na míru, a to včetně potřebného programového vybavení.