Skupina vestavěných systémů a programování mikropočítačů a mikrokontrolérů

Hlavní výzkumné činnosti

  • Vyvíjíme především měřicí a monitorovací systémy pro řízení experimentů,
  • návrh a vývoj inteligentních a embedded systémů na klíč, se zaměřením na miniaturizaci výsledného řešení,
  • zařízení a systémy pro automatizaci budov a telemetrii s využitím cementových kompozitních materiálů,
  • vytváříme systémy jednoznačné identifikace osob, implementovatelné do stávajících systémů,
  • věnujeme se implementaci WOLED panelů do designových svítidel, včetně návrhu zdrojů pro tyto svítidla.

Vyvíjené systémy vytváříme na míru přesně podle požadavků zákazníků, a to včetně potřebného programového vybavení.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Návrh a vývoj inteligentních programovatelných zámkových vložek a chytrých klíčů
  • Návrh a vývoj chytrých zdrojů osvětlení.
  • Monitorovací systém pro měření kompozitních materiálů.

Projekty/Průmyslové zakázky