Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Autonomní kolorimetrický modul pro detekci fosforu, amoniaku a uranu ve vodě funkční vzorek 2022
Autonomní plovoucí stanice s řídicím modulem a power managementem funkční vzorek 2022
Autonomní elektrochemický modul pro detekci bakterie e-coli ve vodě funkční vzorek 2022
Funkční vzor dvoukanálového systému na detekci nukleových kyselin funkční vzorek 2022
Funkční vzorek jednokanálového systému na detekci nukleových kyselin funkční vzorek 2022
Řídící software pro systém na izolaci a amplifikaci nukleových kyselin software 2022
Funkční vzor dvoukanálového systému na detekci nukleových kyselin funkční vzorek 2022
Funkční vzorek jednokanálového systému na detekci nukleových kyselin funkční vzorek 2022
Řídící software pro systém na izolaci a amplifikaci nukleových kyselin software 2022
Software pro řízení systému purifikace a amplifikace nukleových kyselin založených na Windows. software 2022
DataFly - Systém pro vizualizaci a zpracování dat v prostředí Cloud software 2020
DataFly aplikace pro mobilní zařízení software 2020
FGIC44 – Fully controllable immittance converter funkční vzorek 2020
Experimentální prototyp prvku s impedancí fraktálního řádu 0,45 v tlustovrstvé technologii (capFOE_045) funkční vzorek 2020
Experimentální prototyp prvku s impedancí fraktálního řádu 0,5 v tlustovrstvé technologii (capFOE_05) funkční vzorek 2020
Modul jednotky pro měření olověných baterií funkční vzorek 2020
Modul jednotky pro tenzometrické senzory funkční vzorek 2020
Modul jednotky pro řízení termostatické komory funkční vzorek 2020
Modul jednotky pro lineární proudové řízení LED světel funkční vzorek 2020
Zařízení pro losování otázek u SZZ funkční vzorek 2020