Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
DataFly - Systém pro vizualizaci a zpracování dat v prostředí Cloud software 2020
DataFly aplikace pro mobilní zařízení software 2020
FGIC44 – Fully controllable immittance converter funkční vzorek 2020
Experimentální prototyp prvku s impedancí fraktálního řádu 0,45 v tlustovrstvé technologii (capFOE_045) funkční vzorek 2020
Experimentální prototyp prvku s impedancí fraktálního řádu 0,5 v tlustovrstvé technologii (capFOE_05) funkční vzorek 2020
Modul jednotky pro měření olověných baterií funkční vzorek 2020
Modul jednotky pro tenzometrické senzory funkční vzorek 2020
Modul jednotky pro řízení termostatické komory funkční vzorek 2020
Modul jednotky pro lineární proudové řízení LED světel funkční vzorek 2020
Zařízení pro losování otázek u SZZ funkční vzorek 2020
IP core for ethernet protocol aware MAC-802.b1Q tester funkční vzorek 2020
Guest Editorial: Special Issue on Low Voltage Low Power Integrated Circuits and Systems redakční článek 2020
Design of Signal Generators Using Active Elements Developed in I3T25 CMOS Technology Single IC Package for Illuminance to Frequency Conversion článek v časopise v databázi Web of Science 2020
Optofluidní mikročip s teplotním gradientem pro určování teplotní stability biomolekul v segmentovaném toku funkční vzorek 2019
Modul jednotky ovládání tlaků v komoře funkční vzorek 2019
Modul jednotky osvětlení funkční vzorek 2019
Modul jednotky pro očištění povrchu vzorku. funkční vzorek 2019
Systém s integrovanými elektrodami pro sesazení pouzdra a přímo vyhřívané šablony prototyp 2019
Superconducing magnet module software 2019
Al2O3/HfO2 heterogenní kapacitor na čipu funkční vzorek 2019