Výukové laboratoře

Výukové laboratoře

Výuka probíhá v moderních a špičkově vybavených laboratořích v našem fakultním kampusu. Podívejte se, na čem studenti pracují ve cvičeních.

Laboratoř elektronických součástek

Studenti se v laboratoři učí pochopit vlastnosti základních elektronických součástek, tedy pasivní součástky (rezistor, kapacitor, cívka) a pak zejména polovodičové součástky jako je tranzistor, dioda a další vč. nejnovějších polovodičových komponent. Laboratoř je vybavena základními přístroji, které každý elektronik potřebuje, jako je osciloskop, generátor signálu, napájecí zdroj a multimetr, i díky podpoře našeho partnera společnosti onsemi. Jedná se o kvalitní zařízení, která přispívají k pochopení problematiky elektronických součástek a se kterými se studenti mohou setkat i v praxi v průmyslu.

Laboratoř analogových obvodů a mikroelektroniky

Studenti se v laboratoři učí pochopit principy fungování základních analogových obvodů s aktivními součástkami jako je tranzistor a zejména operační zesilovač. Dále zde probíhá výuka mikroelektronického praktika, kde studenti reálně „bastlí“ jednoduché zařízení počínaje návrhem, přes osazení až po oživení. Část laboratoře je také vyčleněna pro práci studentů na jejich diplomových a bakalářských pracích nebo vlastních projektech. Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji Keysight nebo Agilent jako jsou osciloskopy, generátory signálu, napájecí zdroje nebo digitální multimetry. Dále jsou zde stanice pro osazování a pájení elektronických součástek vč. SMD.

Laboratoř digitálních obvodů

Studenti se v laboratoři učí pochopit principy fungování základních ale i pokročilých digitálních obvodů a různých druhů mikrokontrolérů vč. jejich programování. Laboratoř je vybavena základními výukovými kity Arduino s mikrokontroléry ATmega, ale také špičkovými vývojovými deskami FPGA s procesory Spartan od společnosti Xilinx.

Laboratoř mikroelektronických technologií

Studenti se v laboratoři učí, jak se vyrábí hybridní integrované obvody, jak se osazují součástkami, jak je kontaktovat a pouzdřit. Dále se učí nanášet různé druhy vodivých i odporových past na substráty a vyrobit z nich obvod. Také se učí využívat jednotlivé typy inspekčních přístrojů pro ověřování elektrických a mechanických vlastností obvodů. K tomu slouží řada zařízení jako je průběžná pec, mikroskopy, kontaktovačky, trhačky a další inspekční zařízení. Laboratoř je také vybavena potřebnou technologií pro nanášení vodivých a odporových past na substrát.

Návrhová laboratoř onsemi

Laboratoř vybudovaná ve spolupráci se společností onsemi slouží především k výuce v oblasti návrhu analogových integrovaných obvodů, případně signálově smíšených obvodů. Laboratoř je dále využívána studenty pro řešení závěrečných studentských prací (bakalářská, diplomová práce). V laboratoři také probíhá výzkum a vývoj zákaznických integrovaných obvodů, a to jak v rámci výzkumných projektů nebo přímých komerčních zakázek.

Laboratoř mikrosenzorů a mikrosystémů

Studenti se na různých typech přípravků a senzorů učí pochopit základní principy měření elektrických a i neelektrických veličin. K základnímu vybavení laboratoře patří různé multimetry, zdroje napětí a proudu, sady různých typů senzorů a další.

Laboratoř optoelektroniky

Studenti se v laboratoři učí pochopit základní principy fungování optiky, jako je generování a přenos světla po optických trasách, princip LASERu, holografie nebo jak lze světlo využít pro přenos dat. Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji, které se běžně používají v průmyslu.

Pojďte na mikroelektroniku

Vyberte si svůj program