O ústavu

Současnost ústavu ...

V současné době zajišťuje Ústav mikroelektroniky výuku několika desítek předmětů ve všech formách studia. Mezi nejvýznamnější předměty patří Elektronické součástky, Analogové obvody, Digitální obvody, Návrh integrovaných analogových resp. digitálních obvodů, Modelování a simulace, Mikroelektronické montážní technologie a další. Tato výuka je vedena zkušeným profesorským sborem, který je vhodně doplněn o mladé odborné asistenty a studenty v postgraduální formě studia.

Na našem ústavu se věnujeme řešení řady vědeckých problémů například návrhem integrovaných obvodů, jejich pouzdřením a příslušnými technologiemi, ale také senzorikou (MEMS, NEMS) a jejími aplikacemi s využitím nanotechnologií. Řešíme návrh a vývoj elektronických obvodů a systémů včetně programovaní mikrokontrolérů a jejich využití pro řízení, komunikaci a zpracování dat v oblastech jako je Smart Home, Smart City nebo Průmysl 4.0. Dále realizujeme speciální zakázky z oblasti elektronických obvodů pro kosmický průmysl. Samozřejmostí jsou také bezdrátové technologie. Řešíme také problematiku optoelektroniky zejména přenos dat a přenosové trasy.

V roce 2020 slaví náš ústav 40 let od svého založení, přičemž v současnosti sídlíme ve špičkových a moderních prostorech v kampusu FEKT na ulici Technická 10. Díky tomu jsme schopni poskytovat kvalitní vzdělání naším studentům a zároveň dosahovat unikátních výsledků ve vědecko-výzkumné činnosti, což nás dlouhodobě řadí mezi tři nejlepší ústavy fakulty.

Víte, že...

jsme jediný ústav na fakultě, který čipy nejen navrhuje, ale nechává si je i vyrábět?
z hlediska VaV výsledků patříme k nejlepším ústavům fakulty?
řešíme i prestižní projekty pro Evropskou kosmickou agenturu?
jsme v celé historii ústavu sídlili na víc jak 10 místech po celém Brně?

... a jeho historie

Tehdy ještě Katedra mikroelektroniky vznikla v roce 1980 se sídlem na Antonínské ulici v Brně, kde v současnosti sídlí rektorát VUT. U jejího založení stáli i někteří současní členové profesorského sboru Prof. Ing. Jaromír Brzobohatý, CSc., Prof. Ing. Vladislav Musil, CSc., a Prof. Ing. Radimír Vrba, CSc. V prvopočátku byl kladen důraz na výuku součástek a návrh elektronických zařízení. Postupem času, tak jak se oblast mikroelektroniky vyvíjela a rozšiřovaly se aplikační možnosti, zvětšoval se sbor učitelů a také náplň výuky a výzkumu. Postupně se tak začala řešit problematika mikrokontrolérů, optoelektroniky, senzorů a od roku 2000 i návrhu integrovaných obvodů.