Sledování stavu stavebních konstrukcí pomocí elektricky vodivých prvků s modifikovanou cementovou matricí

FR-TI3/485
Popis

Základem projektu je kombinace aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti kompozitních materiálů konstruovaných převážně na anorganické bázi a nezbytného elektronického a programového vybavení při komplexní implementaci ve specifických stavebních prvcích.

Druh projektu
Aplikovaný výzkum
Partneři

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.