Skupina senzorů a nanotechnologií

Hlavní výzkumné činnosti

  • aplikace nanotechnologií v senzorice a ve vývoji senzorů různých veličin,
  • vývoj mikro- and nanosystémy pro senzorické aplikace (MEMS, NEMS) a elektroniku,
  • výzkum v oblasti elektrochemických senzorů a biosenzorů,
  • výzkum moderních technik diagnostiky a analýzy látek pro medicínské účely.

Hlavní výsledky výzkumu - praktické

  • Způsob zpracování signálu z bolometru z pole bolometrů a elektronický systém k jeho provádění.
  • Membrána miniaturního bolometru se zvýšenou absorpcí a způsob vytvoření absorpční vrstvy bolometru.
  • 100 pixelový MEMS s bolometry.
  • Senzory tlaku s využitím nanotrubiček.