Na mikrofludice založená velmi rychlá diferenční fluometrie pro výzkum léků (μDSF)

GA16-11140S
Popis

Zrealizujeme extrémně rychlý miniaturní systém pro diferenční skenovací fluorimetrii (DSF). V navrženém
systému na čipu vzorek o objemu menším než nanolitr poteče kapilárou s teplotním gradientem.
Bílkovina označená fluorescenční značkou se při určité teplotě rozbalí a podle polohy v kapiláře, kde k
rozbalení došlo, bude určena i teplota potřebná k rozbalení. Jeden z cílů je vytvořit extrémně rychlou DSF
, která bude schopna provést test pod 1 sekundu. Tato metoda je velmi slibná pro rychlé testování a
genetická studia. Systém a metoda bude nejprve testována a optimalizována pomocí teploty tání DNA v
přítomnosti SYBG-Green I. Bude-li metoda s DNA fungovat budou ověřeny testy s bílkovinami. Bílkoviny
budou postupně ohřáty a budeme detekovat změnu teploty jejich rozbalení v důsledku přítomnosti léků, léků,
čímž se prokáže vliv léků na stabilitu bílkovin.

Klíčová slova
Mikrofluidika
MEMS
diferenční fluorimetrie
výzkum léků
analýza tání
bílkoviny