Laboratoř chemická a nanotechnologií - LabSensNano1

Tato laboratoř slouží jak pro výuku, tak pro výzkumné účely v oblasti přípravy chemických látek, které jsou následně nanášeny na různé typy senzorů chemických, ale i biologických látek. V laboratoři jsou také vyráběny nanočástice (magnetické, kvantové tečky), opět využívané zejména v senzorice.

Hlavní činnosti

  • Aplikace nanotechnologií v senzorice a ve vývoji senzorů různých veličin,
  • výroba magnetických nanočástic a kvantových teček,
  • výzkum moderních technik diagnostiky a analýzy látek pro medicínské účely.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Kompletní technologie nutná pro výrobu nanočástic,
  • dry boxy,
  • magnetické míchačky,
  • precizní váhy apod.