Laboratoř senzorických aplikací - LabSensNano2

Hlavní činnosti

  • Vývoj mikrosenzorů pro detekci plynů,
  • Výzkum v oblasti elektrochemických senzorů a biosenzorů,
  • Vývoj mikro- and nanosystémů pro senzorické aplikace (MEMS, NEMS) a elektroniku.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Zařízení pro molekulární hmotnostní spektroskopii s detektory TOF,
  • Zařízení pro hrotové elektrické kontaktování čipů a tenkovrstvých vzorků s analyzátorem polovodičů a impedančním analyzátorem umožňující elektrické charakterizace,
  • Rastrovací elektronový mikroskop s detektory EDX/WDX TESCAN MIRA II pracující v módu UHV a NHV pro měření biologických vzorků. K dispozici je též LVSD detektor pro sledování v nízkém vakuu,
  • Systém IBAD – iontové asistované naprašování velmi tenkých konformních vrstev pomocí iontového zdroje,
  • SAM depozice + Parylen –  depozice organických vrstev pomocí Self-assembly monolayer depozice a rozkladem monomeru => vytváření hydrofobních povrchů pro spin-coating rezistů a mikrofluidiku a dále biokompatibilních vrstev laboratoře na čipu.