Akumulátor se specifickou strukturou - prototyp

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Funkční vzorek byl realizován v rámci dizertační práce pro ověření funkčnosti zkoumaného principu. Hlavním použitím je ozařování součástek ruzných typů (tranzistory, diody, kondenzátory) a zkoumání elektrostatických jevů na součástkách.

Klíčová slova
Akumulátor, specifická struktura, elektronické součástky