Autonomní elektrochemický modul pro detekci bakterie e-coli ve vodě

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Jedná se o analyzátor, resp. voltametrický chemický senzor určený pro detekci bakterie e-coli, který je jedním z měřicích modulů autonomního plovoucího systému pro měření kvality vody v řekách. Modul pro detekci využívá kultivačního roztoku, který je po smísení s odebraným vzorkem a následné kultivaci podroben voltametrickému měření. Použitá cyklická voltametrie jako analytická metoda, zde detekuje enzym 8-HQ, který vzniká při kultivaci přítomné bakterie e-coli. Z naměřeného průběhu lze poté stanovit přítomnost i koncentraci bakterie e-coli v odebraném vzorku.

Klíčová slova
e-coli; cyklická voltametrie; 8-HQ; analýza vody