Ceny Wernera von Siemense získala absolventka FEKT Veronika Kamenská a dva vědci z FSI


Veronika Kamenská z FEKT. | Autor: Ceny Siemens

Ve středu 13. března večer byly slavnostně uděleny Ceny Wernera von Siemense za rok 2023 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Mezi laureáty má letos Vysoké učení technické v Brně hned tři oceněné: Veroniku Kamenskou - absolventku Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologí, matematika Miloslava Druckmüllera a doktorského studenta Marka Kollmanna, oba z Fakulty strojního inženýrství (FSI). 

Veronika Kamenská získala ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense. Veronika trpí zrakovou vadou, která ji omezuje při čtení běžného textu a práci s mikroskopickou technikou. Jde o vrozenou zrakovou vadu, která se v posledních třech letech výrazně zhoršuje. Vedle toho se potýká se specifickými poruchami učení, což jí znesnadňuje jak čtení, tak psaní. V období dospívání se u Veroniky Kamenské navíc rozvinulo psychické onemocnění, projevující se depresemi a úzkostmi. I přes tyto překážky Veronika Kamenská úspěšně dokončila inženýrské studium programu Biomedicínské inženýrství a bioinformatika na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií, kde obhájila diplomovou práci s názvem Využití bezheslové autentizace k identifikaci studenta ve výuce.
 

V současné době pokračuje ve studiu prvního ročníku navazujícího inženýrského studia na Fakultě podnikatelské, a to se zaměřením na strategický rozvoj podniku. Je také studentkou doktorského studijního programu Simulace v medicíně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. „Nyní zkoumám míru stresu simulační výuky na studenty a chystáme eHealth program pro redukci stresu jak studentů, tak i lékařů pracujících v urgentní medicíně,“ vysvětluje.

Veronika Kamenská z FEKT, obdržela cenu za překonání překážek při studiu. Autor: Ceny Siemens


Vlastní psychické onemocnění proměnila v širokou pomoc lidem s podobnými potížemi

V průběhu studia Veronika společně s kamarádem Tomášem Chlubnou vytvořila aplikaci Nepanikař, která pomáhá lidem bojujícím s úzkostí, depresí a dalšími psychickými problémy. Aplikace poskytuje podporu, rady, relaxační cvičení a mnoho dalšího. Ačkoliv vznikla z osobní potřeby, dnes ji využívá přes půl milionu uživatelů ve většině zemí světa. Aplikace již získala řadu ocenění, včetně prvního místa v soutěži Gratias Tibi nebo uznání od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Vedle toho se Veronika pravidelně věnuje osvětě a prevenci duševních onemocnění na základních a středních školách. Své zkušenosti sdílí s mladými lidmi, učí je psychohygieně, prevenci školního stresu a pomáhá rozvíjet povědomí o duševním zdraví. Duševní zdraví mladých se totiž podle statistik v posledních letech obecně zhoršuje – v důsledku covidové pandemie a následně hospodářského oslabení a války na Ukrajině. „To vše vyvolává obecný strach, co bude dál. Mladá generace má podle mě možná trochu méně zvládacích – copingových – strategii,“ podotýká Veronika Kamenská.

Nadějí je tak pro studenty to, že své duševní potíže mohou v rámci terapie transformovat a využívat pro vlastní tvůrčí práci. „Já jsem toho důkazem. A nejen já – vznikají různé blogy, kampaně, podcasty, které se na tuto problematiku zaměřují,“ zdůrazňuje.

Sportovní úspěchy 

Vysokoškolské studium je náročné samo o sobě a je ještě náročnější, pokud člověk musí překonávat nějaký fyzický handicap. Většinou se neobejde bez podpory svého okolí. Veronika má v tomto ohledu největší oporu v rodině. „Hodně mi pomáhá mamka a vlastně celá rodina, té patří největší dík. Dalším podporovatelem, bez kterého by se mé studium neobešlo, je Poradenské centrum Alfons. Jedná se o tým lidí, který je neskutečně zapálený pro svou práci a jeho jediným cílem je to, aby se studentům se specifickými potřebami studovalo co nejlépe,“ říká Veronika Kamenská.

Ve volném čase se Veronika věnuje karate, které trénuje již sedmnáct let. Kvůli zrakové vadě nyní soutěží v para-karate, kde závodí v kategorii Blind and Visually Impaired Female. Pravidelný trénink a silná vůle ji dovedly až na reprezentační úroveň a v roce 2023 získala v této disciplíně na mistrovství světa stříbro. Dalším sportem, ve kterém Veronika sbírala úspěchy, je yoyování. Věnovala se mu 11 let a během tohoto období se šestkrát stala mistryní Evropy a jednou se umístila na stříbrné pozici na mistrovství světa.

 


Více o oceněných z fakulty FSI

Všichni vítězové ročníku 2023

Zdroj: Tisková zpráva Ceny Wernera von Siemense