Dispenzní přístroj pro selektivní nanášení viskózních materiálů

Druh výsledku
patent
Popis

Vynález se týká dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů, který obsahuje nanášecí ústrojí, které je uloženo na polohovacím ústrojí s řídicím zařízením, přičemž v nanášecím ústrojí je uložena kapilára, která je spojena s nádobkou pro nanášený materiál a se zdrojem vytlačovací energie nanášeného materiálu. Spodní část kapiláry prochází dutinou výškového regulátoru, která je napojena na zdroj tlakového plynu a na snímač tlaku tlakového plynu, přičemž řečený snímač tlaku je napojen na řídicí zařízení polohovacího ústrojí.

Klíčová slova
kapilára, nad povrchem, výška