Elektrodové pole paralelnich nano-kontaktů pro selektivni kontaktování nanodrátů určené pro senzorické aplikace - 1. generace

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Elektrodové pole paralélních nano-kontaktů je vhodné pro kontaktovaní různých druhů nanodrátů délky větší než 3 µm a průměry do 300 nm. Tento čip s rozměry 5 x 5 mm obsahuje celkem 4 elektrodove pole s různým počtem kontaktovacích elektrod. Pomocí využití metody tzv. dielektroforézy je možné kontaktovat každé z elektodového pole jiným druhem nanodrátu a tak vytvořit vysoce citlivý selektivní chemický senzor. Čip je dostupný ve dvou modifikacich. První modifikace obsahuje elektrodový systém navržený pouze na dvouelektrodovém rezistivním měření. Druhá obsahuje třetí utopenou elektrodu, která umožňuje modulaci měření odezvy sensoru na principu FET (Field Effect Transistor).

Klíčová slova
elektrodové pole, nano-kontakty, nanodráty, senzorické aplikace