Enikö Vargová a dalších osm zástupců VUT získalo stipendium Brno Ph.D. Talent

Devět doktorských studentů a studentek z Vysokého učení technického v Brně uspělo v 15. ročníku Brno Ph.D. Talent. Na slavnostním večeru, který se konal na brněnské radnici, si převzali šeky na svůj další výzkum v oblastech, jako jsou elektronová mikroskopie, digitální medicína nebo produkce bioplastů.


Úspěšní účastníci soutěže Brno Ph.D. Talent 2023 z brněnské techniky se zástupci vedení VUT, Brna a JCMM. | Autor: Václav Koníček

Letošní ročník evidoval okolo 150 přihlášek, jejichž výzkumný záměr hodnotila mezinárodní porota. Kromě devíti projektů z VUT bylo vybráno dalších patnáct z Masarykovy univerzity a jeden z Mendelovy univerzity. Za úspěšnými projekty stálo čtrnáct žen a jedenáct mužů z České republiky, Slovenska, Běloruska, Maďarska nebo Iráku, kteří obdrží od města Brna celkem 8,25 milionů korun, každý z oceněných 330 000 korun rozložených do tří let.

„Rozhodnutí o podpoře tohoto projektu, které před lety padlo, bylo tím nejlepším, které mohli moji předchůdci ve vedení města učinit,“ uvedla primátorka Brna Markéta Vaňková při zahájení akce.

Enikö Vargová z Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT si stipendium zasloužila svou prací na tvorbě pokročilého nástroje, který na základě tzv. PPG signálů snímaných pomocí chytrých zařízení, spolu se zapojením umělé inteligence, vyhodnotí zdraví jedinců a detekuje různé srdeční patologie. Cílem projektu je zlepšit prevenci srdečních onemocnění. Díky vědě má příležitost se neustále učit a překonávat výzvy.

Ocenění přebírá Enikö Vargová, doktorská studentka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT. | Autor: Václav Koníček

„Ať je pro vás věda objevováním, řešením hádanek a zábavou, nikoliv něčím, do čeho byste se museli nutit,“ popřál účastníkům akce Miloš Šifalda, ředitel Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu (JCMM), které akci od jejího počátku v roce 2009 zaštiťuje.

„Ocenění Brno Ph.D. Talent udělované každoročně městem Brnem studujícím technických, přírodovědných a medicínských doktorských studijních programů je přehlídkou talentu, umu, nezměrné píle a nadšení, které naše studentky a naši studenti dokázali přetvořit ve skutečně skvělé výsledky již v tak mladém věku. S hrdostí jsem sledoval, když spolu se jménem bylo oznámeno téma práce, za které byli budoucí doktoři oceňováni. Bylo úžasné pozorovat radost v jejich tvářích a vnímat, jak si získané ocenění považují. Právě tyto chvíle ukazují smysl naší práce na univerzitě, ale i odpovědnost za vzdělávání i za vytváření podmínek pro úspěšné studium všech, kteří něco chtějí dokázat a svůj talent pro vědu hodlají rozvíjet a posléze využít pro potřeby společnosti. Děkujeme městu Brnu, že univerzitám vychází vstříc organizováním takových soutěží,“ uvedl po skončení slavnostního večera rektor Vysokého učení technického v Brně Ladislav Janíček.

Kompletní informace o všech devíti oceněných studentech VUT
Informace o projektu Brno Ph.D. Talent na webu JCMM
Sedm studentů VUT uspělo ve stipendijním programu Brno Ph.D. Talent 2022

 

Všem oceněným srdečně gratulujeme!

Autoři: Lenka Hubáčková, Petr Kubíček