Experimentální prototyp prvku s impedancí fraktálního řádu 0,5 v tlustovrstvé technologii (capFOE_05)

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Pasivní obvodový prvek vykazující fraktální, tj. neceločíselný, řád impedance o hodnotě přibližně 0,5 v kmitočtovém pásmu 2,5 kHz až 400 kHz. Prvek je založen na principu rezistivně-kapacitních vrstvových struktur s rozprostřenými parametry. K návrhu geometrických rozměrů a parametrů rezistivních a kapacitních vrstev byly využity genetické algoritmy. Výroba prvku byla provedena v tlustovrstvé technologii. Součástka je určena pro experimentální realizace obvodů fraktálního, tedy neceločíselného řádu, např. kmitočtových filtrů.

Klíčová slova
Impedance fraktálního řádu
prvek fraktálního řádu
rozprostřená rezistivně-kapacitní struktura
syntéza elektronických obvodů