Funkční vzor dvoukanálového systému na detekci nukleových kyselin

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Technické řešení zahrnuje zařízení určené ke kontrolovanému a z energetického hlediska efektivnímu vyhřívání dvoukanálových mikrofluidních čipů navržených pro detekci specifického zájmového úseku DNA nebo RNA. Detekce nukleových kyselin je v tomto případě založena na amplifikaci zájmové nukleové kyseliny pomocí vlásenkami zprostředkované izotermální amplifikace (loop-mediated isothermal amplification, LAMP) a průběžné analýze intenzity fluorescence. Navržený systém umožňuje analýzu dvou vzorků současně, tzn. kombinace neznámého vzorku a negativní, popř. pozitivní kontroly. Pozice nukleových kyselin izolovaných ze vzorku pomocí vhodných magnetických nanočástic, na jejichž povrch jsou adsorbovány, je uvnitř uzavřeného systému mikrofluidního čipu určována pozicí externího magnetického pole (magnetu). Ten je po povrchu čipu posouván ramínkem přístroje. Posunem magnetu pomocí ramínka je provedeno efektivní promytí nukleových kyselin od interferujících látek. Zařízení může být ovládáno integrovaným kontrolérem, popř. pomocí externího softwaru v připojené pracovní stanici (PC, tablet, chytrý telefon).

Klíčová slova
čip
nukleová kyselina
LAMP
nanočástice
amplifikace