Funkční vzorek jednokanálového systému na detekci nukleových kyselin

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Technické řešení zahrnuje zařízení určené ke kontrolovanému a z energetického hlediska efektivnímu vyhřívání mikrofluidních čipů navržených pro detekci specifického zájmového úseku DNA nebo RNA. Detekce nukleových kyselin může být v tomto případě založena přednostně na amplifikaci fragmentu zájmové nukleové kyseliny pomocí vlásenkami zprostředkované izotermální amplifikace (loop-mediated isothermal amplification, LAMP) nebo polymerázové řetězové reakce (polymerase chain reaction, PCR) a následné analýze intenzity fluorescence vzorku. Pozice nukleových kyselin izolovaných ze vzorku pomocí vhodných magnetických nanočástic, na jejichž povrch jsou adsorbovány, je uvnitř uzavřeného systému mikrofluidního čipu určována pozicí externího magnetického pole (magnetu). Ten je po povrchu čipu posouván ramínkem přístroje. Posunem magnetu pomocí ramínka je provedeno efektivní promytí nukleových kyselin od látek interferujících během amplifikace nukleové kyseliny. Zařízení může být ovládáno integrovaným kontrolérem, popř. pomocí externího softwaru v připojené pracovní stanici (PC, tablet, chytrý telefon apod.).

Klíčová slova
čip
nukleová kyselina
LAMP
nanočástice
izolace