Gradiometr – měření magnetického pole Země v extrémních podmínkách