Kontrolér pro měření 100 pixelového MEMS bolometru

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Testovací deska plošných spojů byla navržena a vyrobena pro ověření základních vlastností automaticky kalibrovaného integrovaného obvodu pro měření velmi malých signálů ze 100 pixelového MEMS bolometru s nestandardním užitím sigma-delta modulátoru. Pomocí DPS je možné generovat signály pro řízení a nastavení integrovaného obvodu, tzn. generuje signály SWCTRL, CRES, CLK, AGND, VSETI a další). Časování je možné nastavit pomocí ovládacího software, který je součástí zařízení.

Klíčová slova
DPS, kontrolér, bolometr, vyčítací obvod