Laboratoř analogových obvodů a mikroelektroniky

V laboratoři probíhá zejména výuka analogových elektronických obvodů a mikroelektronických technologií. Dále zde probíhá také výuka problematiky AD a DA převodníků. Část laboratoře je určena pro samostatnou tvůrčí práci studentů, například vývoj a osazování v rámci studentských závěrečných prácí (bakalářské, diplomové) nebo dílčích semestrálních projektů.

Hlavní činnosti

 • Výuka analogových elektronických obvodů,
 • výuka problematiky AD a DA převodu,
 • výuka mikroelektronického praktika - osazování součástek, montáž a demontáž vč. SMD součástek.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Osciloskop Rigol MSO1074Z,
 • signální generátor Agilent 33210A,
 • stabilizovaný zdroj Diametral L240R51D,
 • digitální multimetr Keysight 34461A,
 • pájecí stanice Pace ST50 a ST350,
 • pájecí stanice Sunko 850 DU,
 • opravárenská stanice s kompresorem JBC RMSE-2D,
 • PC pro simulaci elektronických obvodů vč. potřebného SW.
Odpovědná osoba