Modul jednotky osvětlení

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Modul jednotky osvětlení slouží k ovládání 4 segmentů osvětlení rozdělené po 4 LED diodách.
K modulu je připojen samostatný osvětlovač umístěn uvnitř interakční komory u fokusačního
objektivu. Jednotkou osvětlení lze digitálně nastavit výstupní napětí od 0 do 24 V. Kde lze do EEPROM
paměti uložit prvotní nastavení, které se provede za pomocí Luxmetru. Následná regulace je již řízena
přes procentuální nastavení jednotlivých segmentů s nastaveným offsetem, tak aby jak při konkrétním
procentu, byl na každém segmentu stejný. Jednotka osvětlení je zkonstruovaná pro zobrazení povrchu
vzorku z více stran a lze tak vidět i povrch vzorku po laserovém zásahu a tedy různou velikost kráteru.
Karta dokáže ovládat jeden servomotor, který je umístěn pro sklápění zrcadla a lze tak zabránit zničení
kamery od Laserového paprsku.

Klíčová slova
Osvětlené, LIBS.