Modul jednotky pro očištění povrchu vzorku.

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Zařízení slouží k řízení elektromagnetického ventilu, ke kterému je připojena tlaková láhev
s regulačním ventilem. Následně je připojena na výstupní trysku uvnitř interakční komory. Jednotku lze
naprogramovat na 3 samostatné módy. První mód slouží pro manuální zapnutí/vypnutí el. mag. ventilu
přes příkaz odeslaný z počítače. Druhý mód slouží pro externí spouštění přes vstupní 5 V logiku
z externího generátoru. Poslední mód lze nastavit na automatické spouštění a vypínání se zadanou
periodou. Modul dokáže pracovat v automatických režimech i bez ovládání z počítače, pouze je nutné
modul prvotně nastavit.

Klíčová slova
Ofuk, Vzorek, LIBS.