Modul jednotky pro tenzometrické senzory

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Zařízení slouží k dlouhodobému testování různých druhů tenzometrů, zapojených do Wheatstoneového můstku. Prostřednictvím externího ADC převodníku MCP3427, připojeného přes I2C sběrnici k mikrokontroléru od firmy STM, lze testovat dvě nezávislé větve tenzometrů. Dále k mikrokontroléru je připojen převodník RS485, pro komunikaci s hlavní řídící jednotkou. Mikrokontrolér má dále implementovaný HW adresaci a lze tak dále na sběrnici RS485 připojit až dalších 8 modulů, kde každý modul má danou pozici a i když se změní jenom „pozice“, hardwarová adresa zajistí, stálé určení konkrétního modulu.

Klíčová slova
Tenzometr, Váha, Modul