Na FEKT inovují unikátní studijní program. Odráží aktuální potřeby průmyslu


Ilustrační foto Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií | Autor: Jan Prokopius

 

S ohledem na nové podněty z průmyslového prostředí a změněnou poptávku po profilu absolventa reaguje Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně (FEKT) aktualizací jednoho ze svých studijních programů.

 

V akademickém roce 2023/24 se na FEKT otevřel inovovaný bakalářský studijní program Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích garantovaný Ústavem jazyků. Jedná se o multidisciplinární program, který kombinuje intenzivní studium anglického jazyka s lingvistikou a elektrotechnikou. Navíc je doplněn o rozsáhlou praxi, která v původním programu v této podobě nebyla. Absolventi tak budou prakticky i teoreticky ovládat anglický jazyk užívaný v širokém spektru oborů spojených s rozvojem elektrotechnických a komunikačních technologií, a to minimálně na úrovni C1. V následném studiu pak s angličtinou na této úrovni mohou snadněji než jiní získávat informace ke studiu ze zdrojů, jež do českého jazyka mnohdy ještě nebyly přeloženy.

V rámci inovovaného studijního programu je například navázána spolupráce s odborníky z firmy Red Hat, kteří pro studenty prvního ročníku připravili 40hodinový workshop. V rámci této praxe se studenti naučí základy a zásady psaní technické dokumentace v kontextu nejrozšířenějších stylů užívaných např. v IBM, Google či Microsoft. Nejúspěšnější absolventi a absolventky se pak mohou ucházet o stáž, která již v minulosti poskytla studentům příležitost ke kariérnímu růstu.
 

Absolventka programu Karolína Čechová | Autor: Archiv KČ


Přínos kombinace znalostí angličtiny a techniky může potvrdit absolventka původního programu Angličtina v elektrotechnice a informatice Ing. Karolína Čechová. Ta aktuálně studuje doktorský studijní program na Ústavu elektroenergetiky a své zkušenosti zúročuje na poli vědy i v roli projektové manažerky ve společnosti EG.D.: „Už na gymnáziu mě bavila kombinace cizích jazyků a technicky zaměřených předmětů. Z tohoto důvodu mě zaujal bakalářský obor Angličtina v Elektrotechnice a Informatice na VUT v Brně, který tuto jedinečnou kombinaci nabízí jako jediný v České republice. Studium mi pomohlo zdokonalit úroveň odborné angličtiny a získat všeobecný přehled napříč spektrem elektrotechnických a IT oborů. Dále jsem pokračovala v navazujícím magisterském oboru Elektroenergetika na UEEN (pozn. Ústav elektroenergetiky), kde se v současné době věnuji vědecko-výzkumné činnosti v rámci postgraduálního studia se zaměřením na bezpečnost sítí vysokého napětí. Zároveň působím na pozici projektového manažera v oddělení Inovačních projektů v EG.D., kde uplatňuji své znalosti odborné angličtiny na mezinárodní úrovni.”

Podobně o jednoznačném přínosu kombinace znalosti anglického jazyka a techniky mluví absolvent Ing. Kryštof Froehling: “Po dokončení studia jsem nastoupil do překladatelské společnosti v Brně jako Localization Lead, kde koordinuji překlady pro nadnárodní společnosti. V této roli využívám jazykové a IT dovednosti získané během bakalářského studia, včetně komunikačních dovedností, které jsem se v programu naučil.”

Bakalářský studijní program Angličtina v elektrotechnice a informatice, který je v textu také zmíněn, je na fakultě vyučován dvanáctým rokem a letos jeho výuka dobíhá. “Právě na úspěchu původního programu inovovaná Angličtina pro praxi v elektrotechnice a komunikačních technologiích do značné míry staví, klade ovšem ještě větší důraz na praktické využití získaných znalostí,” sdělila Mgr. Petra Zmrzlá, Ph.D. z Ústavu jazyků. Ústav jazyků Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií zajišťuje garanci výuky jazyků nejen na své „domovské“ fakultě, ale také na Fakultě informačních technologií a Fakultě podnikatelské.