Nanášecí ústrojí dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů