Nanášecí zařízení a způsob vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů

Druh výsledku
patent
Popis

Nanášecí zařízení pro vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů, které obsahuje hubici opatřenou na jednom svém konci hubicovým těsněním, přičemž druhý konec hubice je zaústěn do tlakového regulátoru, přičemž nanášecí zařízení dále obsahuje nádobku s médiem. Způsob vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů, kde do otvoru vytvořeného v materiálu se podtlakem vytvořeným na horním konci otvoru spodním koncem otvoru nasaje do otvoru médium a následně po zaplnění vnitřního otvoru tímto médiem se médium z otvoru vypustí spodním koncem přetlakem vytvořeným na horním konci otvoru.

Klíčová slova
prokovení otvorů, vodivá pasta, keramika, malé otvory, mikrovlnné rezonátory