Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Vstupní napětí je pro napájecí zdroj uvažováno na základě rozsahu vyplývajícího z dostupné napájecí regulované větve s nominálním napětím 28 V, minimálním napětím 22 V a maximálním napětím 38 V. Celý modul je doplněn o několik podpůrných bloků, které byly na základě vstupních parametrů navrženy, odsimulovány a ověřeny. Například podpěťová ochrana, která slouží k hlídání vstupního napětí a zapíná zdroj v případě dostatečně vysokého napětí, má vypočítanou horní hranici pro sepnutí 25,15 V (naměřeno 25,2 V) a dolní hranici pro vypnutí 22 V (naměřeno 21,8 V).

Klíčová slova
elektronika pro vesmírné aplikace, elektronické obvody