Nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální filtr

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Nový nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální filtr s použitím zesilovače typu DDA (differential difference amplifier), jehož CMOS struktura využívá novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate). Obvod je vhodný obzvlášť pro biomedicínské aplikace.

Klíčová slova
Bulk-driven quasi-floating-gate MOS