Ohřevné zařízení s izotermickou topnou plochou

Druh výsledku
patent
Popis

Ohřevné zařízení s izotermickou topnou plochou, který sestává z pomocného topného tělesa tvaru nádoby, jehož vnější plocha je opatřena topným drátem, a dále z v něm uloženého hlavního topného tělesa, jehož plocha přivrácená k pomocnému topnému tělesu je opatřena topným drátem a na ploše odvrácené od pomocného topného tělesa je provedena izotermická topná plocha, přičemž mezi hlavním topným tělesem a pomocným topným tělesem je uspořádána izolační vrstva.

Klíčová slova
Izoterma, homogenní, topná plocha, rozložení tepla