Optofluidní mikročip s teplotním gradientem pro určování teplotní stability biomolekul v segmentovaném toku

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Byl vyroben křemíkový čip s trubkovitými mikrokanály utopenými uvnitř substrátu s teplotním gradientem (∇T) podél mikrokanálu. Sestavili jsme optický fluorescenční systém skládající se z modulovaného laserového světelného zdroje 470 nm připojeného optickými vlákny k mikrokanálu, který sloužil jako světlovod. Fluorescence byla detekována na druhé straně mikrokanálu pomocí fotonásobiče připojeného k optickému vláknu přes fluorescein isothiokyanátový filtr. Výstup z PMT byl napojen na lock-in zesilovač. Provedli jsme analýzu křivky tání krátké sekvence dsDNA - SYBR Green I o známé teplotě tání v průtokové konfiguraci bez gradientu, abychom ověřili funkčnost navrhovaného detekčního systému. Potom jsme použili konfiguraci segmentovaného toku a změřili amplitudu fluorescence kapičky vystavené ∇T of 2,31 ° C mm-1. Navrhovaná platforma může být použita jako rychlý a nákladově efektivní systém pro provádění buď MCA dsDNA nebo pro měření rozložení proteinu pro aplikace screeningu léků.

Klíčová slova
Optika, mikrofluidika, teplotní gradient, teplota tání, DNA, proteiny