Proběhl 30. ročník studentské konference STUDENT EEICT a 15. ročník veletrhu pracovních příležitostí perFEKT JobFair


Studentská konference STUDENT EEICT 2024 | Autor: Jakub Rozboud

Včera, 23. dubna 2024, se uskutečnil 30. ročník studentské konference STUDENT EEICT 2024. Se svými pracemi se zapojilo na 150. bakalářských, magisterských a doktorských studentů, a také 9 studentů středních škol. Studentské příspěvky v tematicky zaměřených sekcích hodnotila odborná komise složená z akademiků a zástupců firem.


 

Sekce studentů středních škol v rámci konference STUDENT EEICT 2024 | Autor: Jakub Rozboud

Souběžně s konferencí probíhal 15. ročník veletrhu pracovních příležitostí perFEKT JobFair. Chodby budovy na Technické 12 zaplnilo 45 prezentujících firem, kdy někteří využili i venkovní prostory k ukázce automobilů, k umístění lehátek či nafukovací želvušky.


Veletrh pracovních příležitostí perFEKT JobFair 2024 | Autor: Jakub Rozboud


Proděkan Jaroslav Koton předává ocenění studentům | Autor: Jakub Rozboud

V podvečer došlo na slavnostním předávání diplomů oceněným studentům. Jelikož šlo o jubilejní, třicátý ročník studentské konference, poděkoval pan děkan Vladimír Aubrecht dlouhodobým firemním podporovatelům této studentské konference. Zástupci firem si převzali k tomuto účelu speciálně vyrobenou svítící cenu.