Řídící software pro systém na izolaci a amplifikaci nukleových kyselin

Druh výsledku
software
Popis

Účelem registrovaného vestavěného firmwaru v mikročipovém ovladači je cyklovat a řídit teplotu pro amplifikaci nukleových kyselin, řídit polohu magnetu pro čištění nukleových kyselin a řídit fluorescenční detekční systém. Teplota je řízena ohřevem/chlazením termoelektrického chladiče (TEC) pomocí systému pulzně šířkové modulace s metodou proporcionální integrační derivace s uzavřenou zpětnovazební smyčkou. Firmware řídí také ventilátor, aby udržoval konstantní teplotu spodní desky TEC a zabránil jejímu přehřátí a. zničení nadměrným teplem. Mikročip komunikuje s externím systémem pomocí USB rozhraní. Firmware je také zodpovědný za řízení výkonu LED používané pro měření fluorescence a zpracování dat z digitálního lock-in zesilovače zabudovaného v systému

Klíčová slova
řízení protokolu PCR
měření fluorescence, kontrola polohy magnetu, amplifikace nukleových kyselin, čištění nukleových kyselin