Šablona pro vytváření pájkových kulových vývodů na pouzdrech BGA

Druh výsledku
užitný vzor
Popis

Technické řešení se týká šablony pro vytváření pájkových kulových vývodů na pouzdrech BGA
vytvořené z elektricky vodivého materiálu, k jejímž dvěma protilehlým okrajům je připojitelný
zdroj elektrického proudu, přičemž šablona je ve střední části mezi okraji opatřena soustavou
kruhových otvorů pro umístění pájkových kulových preforem vytvářejících aktivní část šablony.

Klíčová slova
BGA pouzdra, proudem přímo vyhřívaná šablona, rovnoměrný ohřev, vytvoření / znovuvytvoření kulových pájkových vývodů