Setkání s děkany a emeritními profesory

Setkání s děkany a emeritními profesory

Koncem února se děkan FEKT pan Vladimír Aubrecht setkal s bývalými děkany fakulty a emeritními profesory. Zahájil tak novou tradici, kdy původní platformu setkávání bývalých děkanů rozšířil o emeritní profesory.

V rámci tohoto neformálního setkání děkan informoval o aktuálním dění na fakultě i chystaných plánech. Jedním z diskutovaných témat byla např. úprava Statutu VUT v souvislosti s podmínkami působení emeritních profesorů.

„Vážím si zkušeností lidí, kteří významně přispěli k rozvoji fakulty a nedělá mi problém si k nim kdykoliv přijít se žádostí o radu“, řekl na schůzce pan děkan.

Emeritní profesoři ocenili, že jim schůzka dovolila nahlédnout do aktuálních a pro ně stále zajímavých fakultních záležitostí, a mimoto také jejich vzájemné setkání umožnila.

Autor: Jana Valchová

Na fotografii zleva:

prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc.
prof. Ing. František Šolc, CSc.
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.
prof. Ing. Václav Říčný CSc.
prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc.
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
prof. Ing. RNDr. Josef Šikula, DrSc.
děkan FEKT - prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc.
proděkanka FEKT - prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.
prof. Ing. Pavel Jura, CSc.
prof. Ing. Jiří Kazelle, CSc.