Stáž u mezinárodní výzkumné organizace ESO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výzvu na obsazení 3 míst pro stáže u mezinárodní výzkumné organizace ESO (European Southern Observatory/Evropská jižní observatoř) v Německu nebo v Chile pro období 2024 – 2025.

Délka stáže je 6 nebo 12 měsíců; stipendium, které stážisté získávají, činí 2 500 – 3 000 EUR měsíčně (podle vzdělání a zařazení stážisty). Hlásit se mohou studenti, vědci a inženýři, kteří působí v některém z těchto oborů: astronomie, astrofyzika, softwarové Inženýrství, elektrotechnika, mechanika, controlling, optika, provozní inženýrství, projektový management. Přihlášky se přijímají do 26. dubna 2024. Bližší informace jsou k dispozici i zde:

Výzva k podávání přihlášek na zahraniční stáž v ESO 2024–2025, MŠMT ČR (msmt.cz)

Příloha