Testovací model spínaného zdroje s vazební indukčností

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Vývojový modul slouží pro zkoumání vlastností reálného spínaného zdroje s vazební indukčnost. Cílem zkoumání je návrh malosignálového modelu spínaného zdroje s vícero výstupy využívající vazební indukčnosti ve výstupním filtru.

Klíčová slova
Spínaný zdroj, vazební indukčnost, zpětnovazební smyčka