Vyhřívací platforma pro pouzdro TO-8 s 12 vývodovými piny

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Topný element, který je vytvořen pro pouzdro TO-8 s 12 vývodovými piny, je realizován pomocí tlustovrstvé technologie na korundovém keramickém substrátu. Na substrátu s rozmery 5 x 5 cm a tloušťkou 250 µm je vytvoreno celkem 16 topných elementů. Každý obsahuje celkem 3 tlusté vrstvy, stříbro-platinovou pro vytvoření vodivých kontaktů (ESL Electroscience, type 9695-G), rutheniovou odporovou vrstvu jako aktivni vyhřívací vrstva (ESL Electroscience, type 3911-J) a izolační dielektrickou vrstvu jako elektricka izolace mezi případným vyhřívaným zařízením a topným elementem (ESL Electroscience, type 4771-P1). Vyhřívací platformu lze použít pro vyhřívání vzorků o rozměrech vyhřívací vrstvy, která má 7 x 7 mm. Celá platforma je složena celkem ze dvou částí, topného elementu a podložky. Maximální teplota vyřívací platformy je 300°C.

Klíčová slova
Vyhřívací platforma, topný element, TO-8