Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Experimentální prototyp napěťové násobičky s bipolárním jádrem a proudovým výstupem (I3T25) funkční vzorek 2016
Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru s proudovým řízením transkonduktance pro změnu odporu proudové vstupní svorky (I3T25) funkční vzorek 2016
DAQ system for TID testing of temperature coefficients of voltage references funkční vzorek 2016
Integrovaný systém pro zpracování EMG signálu funkční vzorek 2016
Data acquisition system for burn-in tests of high resolution ADC modules funkční vzorek 2016
Membrána bolometru pro detekci IR záření funkční vzorek 2016
Nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální oscilátor funkční vzorek 2016
Nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod funkční vzorek 2016
Nízkonapěťový nízkopříkonový fraktální filtr funkční vzorek 2016
Moduly pro obousměrný přenos dat realizovaný technologií Bluetooth Low Energy funkční vzorek 2016
Chemoresistive micromachined gas sensors based on functionalized metal oxide nanowires: performance and reliability článek v časopise v databázi Web of Science 2016
Electrochemical determination of adenine using a glassy carbon electrode modified with graphene oxide and polyaniline článek ve sborníku 2016
Palm-Sized Device for Point-of-Care Ebola Detection článek v časopise v databázi Scopus 2016
A Self- Compensating System for Fixed Pattern Noise Reduction of Focal Plane Arrays of Infrared Bolometer Detectors článek ve sborníku 2016
Moderní mikroelektronické technologie - základ elektronického hardware kniha odborná 2015
Způsob označování skleněných nebo keramických testovacích desek určených pro náročné aplikace a dispenzer k jeho provádění. patent 2014
Nanášecí zařízení a způsob vytváření vrstev na vnitřním povrchu malých otvorů patent 2013
Ohřevné zařízení s izotermickou topnou plochou patent 2013
Nanášecí ústrojí dispenzního přístroje pro selektivní nanášení viskózních materiálů patent 2012
Physical Demonstration of Polymorphic Self-checking Circuits článek ve sborníku 2008