Autonomní kolorimetrický modul pro detekci fosforu, amoniaku a uranu ve vodě

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Jedná se o analyzátor, resp. optický chemický senzor určený pro detekci fosforu, amoniaku a uranu, který je jedním z měřicích modulů autonomního plovoucího systému pro měření kvality vody v řekách. Modul pro detekci využívá reagenčních roztoků, který po smísení s odebraným vzorkem vody mění zabarvení vzorku v závislosti na přítomnosti a koncentraci sledovaných látek. 

Klíčová slova
kolorimetrie; fosfor; amoniak; uran; analýza vody