Substrát na substrát - BoB II

LF15007
Description

Projekt řeší optimalizaci konstrukce DPS ve speciálním 2,5D uspořádání s pomocí vibrací. Je pokračováním projektu LF13007 řešeného v létech 2013-4 v konsorciu se zahraničními firmami pod supervizorem Thales Communication/Security.

Keywords
vibrace
návrh DPD
optimalizace
Project type
Aplikovaný výzkum