Laboratoř digitálních obvodů

Tato laboratoř je tvořena uceleným souborem zařízení, které umožňují komplexní výuku digitálních obvodů. Každé, ze dvanácti pracovišť je vybaveno čtyřkanálovým osciloskopem s integrovaným logickým analyzátorem schopným současně pracovat na šestnácti kanálech. Dále tříkanálovým laboratorním zdrojem a funkčním generátorem. Všechny pracoviště mají k dispozici výkonné osobní počítače, které jsou vybaveny potřebným výukovým softwarem. V laboratoři je velké množství výukových kitů různých výrobců vhodných pro výuku za použití FPGA obvodů  (Xilinx, Altera) a mikrokontrolerů (Microchip, Atmel, Ti, STM).

Hlavní činnosti

  • Výuka programovatelých logických obvodů,
  • výuka mikroprocesorové techniky.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

  • Osciloskopy - Rigol MSO1074, Agilent DSO1002,
  • signální generátory SDG 2042X,  Agilent 33220A,
  • zdroje laboratorní GPD-3303S,
  • multimetry Agilent 34410A.