Laboratoř optoelektroniky

Laboratoř slouží pro výuku, kde se studenti učí pochopit základní principy fungování optiky, jako je generování a přenos světla po optických trasách, princip LASERu, holografie nebo jak lze světlo využít pro přenos dat. Laboratoř je vybavena špičkovými přístroji, které se běžně používají v průmyslu.

 

Hlavní činnosti

 • Výuka problematiky optiky a optických aplikací.

Přístrojové a technické vybavení laboratoře

 • Spektrometrický výukový set,
 • Michelsonův interferometr
 • výukový set pro demonstraci kvantových jevů,
 • výukový set pro demonstraci Furierové optiky,
 • výukový set pro demonstraci kvantového měření,
 • výukový set pro demonstraci polarizace a 3D technologie,
 • měření přenosových vlastností systému AWS 3000,
 • měření přenosových vlastností modulu ADS 3000,
 • měření vláknových Braggových mřížek,
 • simulace vláknových Braggových mřížek,
 • vláknový laserový zdroj ELS-50 s nastavením pro 3 vlnové délky - 1310, 1490 a 1550 nm,
 • vysoce přesný měřič výkonu s možností nastavení referenční hodnoty,
 • vláknový atenuátor pro rozsah vlnových délek <1250; 1625> s maximálním útlumem 65 dB, určeno pro vlákna typu SM - 9/125,
 • vláknový laserový zdroj FLT4-S s nastavením pro 2 vlnové délky - 850 a 1310 nm,
 • přesný měřič výkonu s možností nastavení referenční hodnoty,
 • vláknový laserový zdroj FHS2T01 s nastavením pro 3 vlnové délky - 1310, 1490. 1550 nm. Vyměnitelné konektory - FC/PC, SC/PC, ST,
 • přesný vláknový měřič výkonu s možností nastavení referenční hodnoty. Vyměnitelné konektory - FC/PC, SC/PC, ST,
 • dvoumetrový He-Ne stabilní laser,
 • digitální osciloskop - 4 analogové kanály, šířka pásma 60 MHz, rychlost snímání 1 GS/s Keysight Technologies 33220A generátor funkcí/libovolných průběhu, 1 kanál, Šířka Pásma: 20 MHz,
 • vláknové cirkulátory,
 • vláknové děliče svazku,
 • optovláknové kolimátory.
Odpovědná osoba