Nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Nový nízkonapěťový nízkopříkonový invertující a neinvertující loser-take-all obvod s použitím zesilovače typu DDA (differential difference amplifier), jehož CMOS struktura využívá novou techniku BD-QFG (bulk-driven quasi-floating-gate).

Klíčová slova
Bulk-driven quasi-floating-gate MOS