Testovací model spínaného zdroje

Druh výsledku
funkční vzorek
Popis

Vývojový modul slouží pro zkoumání vlastností reálného spínaného zdroje. Cílem zkoumání je návrh malosignálového modelu spínaného zdroje s vícero výstupy využívající vazební indukčnosti ve výstupním filtru. Pro porovnávání vlastností takového zdroje byl navržen identický modul, který vazební indukčnost ve výstupní LC filtru neobsahuje, aby bylo možné srovnávat odezvu řídicí zpětnovazební smyčky a výstupní parametry zdroje.

Klíčová slova
Spínaný zdroj, LC filtr, zpětnovazební smyčka