Co zajímavého jsme na ústavu vyzkoumali

Název výsledku Druh výsledku Rok vzniku
Optofluidní mikročip s teplotním gradientem pro určování teplotní stability biomolekul v segmentovaném toku funkční vzorek 2019
Modul jednotky ovládání tlaků v komoře funkční vzorek 2019
Modul jednotky osvětlení funkční vzorek 2019
Modul jednotky pro očištění povrchu vzorku. funkční vzorek 2019
Systém s integrovanými elektrodami pro sesazení pouzdra a přímo vyhřívané šablony prototyp 2019
Superconducing magnet module software 2019
Al2O3/HfO2 heterogenní kapacitor na čipu funkční vzorek 2019
Baseboard for e·MMC memory testing funkční vzorek 2019
Processor module based on new eMMC memory funkční vzorek 2019
Raman and XPS studies of ammonia sensitive polypyrrole nanorods and nanoparticles článek v časopise v databázi Web of Science 2019
Revealing the Secrets of PCR článek v časopise v databázi Web of Science 2019
Šablona pro vytváření pájkových kulových vývodů na pouzdrech BGA užitný vzor 2019
Low-power ASIC suitable for miniaturized wireless EMG systems článek v časopise v databázi Scopus 2019
Napájecí zdroj pro vesmírné aplikace funkční vzorek 2018
Software pro plošné mapování vzorku a složení do celkového náhledu. software 2018
Komora pro ultracitlivé měření sensorů plynů na pouzdře TO-8 s 12 vývody funkční vzorek 2018
0,3 V nízkopříkonový DDA zesilovač funkční vzorek 2018
0,3 V ΔΣ asynchronní modulátor funkční vzorek 2018
Akumulátor se specifickou strukturou - prototyp funkční vzorek 2018
Generátor analogových funkcí funkční vzorek 2018